Descriere

Incrementor de cicluri

Poate fi utilizat la orice echipament dotat cu ieșire serială RS232 pentru imprimantă.

Incrementorul se interpune între echipament și imprimantă pe cablul serial RS232. Interpretează datele transmise si în funcție de cerințe poate printa:
– data și ora;
– numărul de ciclu incrementat la fiecare pornire de program sau la apăsarea unui buton în cazul balanțelor;
– un header si footer personalizat;
– poate depista efectuarea calibrării în cazul balanțelor cu GLP;